Mục tiêu:

Học viện Chuyên gia cung cấp các Khóa đào tạo tập trung vào huấn luyện kỹ năng, cách thức tổ chức, quản lý và lãnh đạo công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp thông qua sự hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia – những người đã và đang làm công tác kiểm toán nội bộ và là thành viên Ban kiểm soát tại các công ty, tập đoàn và ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

DSC_0143

Học viện chuyên gia cung cấp các khóa huấn luyện phù hợp với vai trò, kinh nghiệm của mỗi cá nhân như sau:

Khóa 1: Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Level 1)

DSC_1251Khóa học này dành cho những người làm ở các lĩnh vực khác nhưng mới được chuyển sang hoặc có ý định chuyển sang làm tại bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị. Khóa học này cung cấp kiến thức và những kỹ năng cần thiết nhất giúp bạn hoành thành nhiệm vụ được giao khi mới bắt đầu công việc tại bộ phận kiểm toán nội bộ. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp. Học viện chuyên gia sẽ giúp bạn hiểu rõ mục tiêu, các bước công việc cần phải làm và huấn luyện cho bạn những kỹ năng cần thiết. Cách thức đào tạo mang tính ứng dụng cao và sự nhiệt tình, tận tâm của các chuyên gia Học viện sẽ giúp bạn có được những kinh nghiệm quý báu và một khởi đầu tốt đẹp trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ. Trước khi thành sếp, bạn hãy tự hào nếu mình là một nhân viên giỏi nghề và có tầm nhìn. Thời lượng của khóa học là 14 buổi.

Khóa 2: Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Level 2)

DSC_1751-crop-75jpg

Đây là khóa huấn luyện chuyên sâu hơn khóa Level 1, tập trung vào huấn luyện các kỹ năng đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp và quản lý công tác kiểm toán nội bộ. Khóa huấn luyện này phù hợp cho các bạn đang hoặc định hướng sẽ làm trưởng nhóm kiểm toán nội bộ tại đơn vị. Các kỹ năng kiểm toán và kỹ năng quản lý sẽ được tăng cường. Các giai đoạn trong quá trình kiểm toán từ khi bắt đầu đến cho đến theo dõi sau kiểm toán sẽ được chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi để các bạn trải nghiệm. Đây là khóa học nâng cao của Học viện với thời lượng đào tạo là 14 buổi.

Khóa 3: Chuyên gia kiểm toán nội bộ (Level 3)

DSC_2067

Đây là khóa huấn luyện chuyên sâu nhất, dành cho những người làm vị trí Trưởng kiểm toán nội bộ hoặc thành viên Ban kiểm soát của đơn vị. Trọng tâm của khóa huấn luyện hướng vào quản trị nguồn lực kiểm toán nội bộ và kỹ năng kiểm soát nguồn lực doanh nghiệp.

Là Trưởng Kiểm toán nội bộ – Bạn chính là CEO của bộ phận này. Làm sao để có thể điều hành thành công bộ phận kiểm toán nội bộ là mối bận tâm và là thách thức không nhỏ cho bất kỳ Trưởng kiểm toán nội bộ nào dù công ty của Bạn đã có bộ phận kiểm toán nội bộ nhiều năm hay mới chỉ bắt đầu xây dựng bộ phận này. Hãy để Học viện chuyên gia giúp bạn tìm ra câu trả lời.
Khóa huấn luyện chuyên gia kiểm toán nội bộ (Level 3) tập trung vào phân tích, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức công tác kiểm toán nội bộ, cách thức giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ. Những bài học thực tiễn hay các mô hình tham khảo sẽ được trao đổi, thảo luận nhằm giúp cho người học mở rộng tầm nhìn về mối quan hệ giữa chức năng kiểm toán nội bộ với các chức năng khác trong đơn vị, mục tiêu và cách thức nâng cao hiệu quả của kiểm toán nội bộ theo từng mục tiêu chiến lược của đơn vị qua các thời kỳ phát triển.

Một số nội dung chính của khóa học:

  1. Kỹ năng quản trị nguồn lực kiểm toán nội bộ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá)
  2. Kỹ năng quản trị công tác kiểm toán nội bộ (lập kế hoạch kiểm toán năm; phối hợp giữa KTNB và kiểm toán độc lập; xây dựng Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ; đánh giá chất lượng công tác KTNB)
  3. Kỹ năng đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp (đánh giá Ban điều hành, Hội đồng quản trị trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông; đánh giá việc đạt được các mục tiêu hoạt động ở cấp độ toàn đơn vị và mục tiêu chiến lược)
  4. Kỹ năng soát xét báo cáo kiểm toán toán nội bộ và lập Báo cáo Ban kiểm soát
  5. Theo dõi sau kiểm toán
  6. Kỹ năng quản trị mối quan hệ (giữa kiểm toán nội bộ với Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành)

DSC_1984Các tình huống thực tế cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia Học viện – những người đã và đang là thành viên Ban kiểm soát của các công ty, tập đoàn sẽ được trao đổi và chia sẻ. Trách nhiệm của một thành viên Ban kiểm soát hay Trưởng Ban kiểm soát của một tập đoàn có trên 10.000 nhân sự sẽ rất có ích cho các thành viên Ban kiểm soát ở những công ty có quy mô nhỏ hơn. Khóa đào tạo của Học viện chuyên gia sẽ mang lại giá trị gia tăng cho Bạn ở một vị trí rất quan trọng, rất đặc thù nhưng không có trường học nào dạy cho Bạn.