Thực tế các doanh nghiệp phải phải mất từ 6 tháng đến 1 năm để đào tạo lại cho một nhân viên được tuyển dụng hoặc giữa các nhân viên, đặc biệt nhân viên ở những phòng ban khác nhau thì cách hiểu về vai trò, cơ chế phối hợp và quan hệ tác nghiệp giữa kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ hay quản trị chất lượng sẽ không giống như những gì ban lãnh đạo kỳ vọng. Sự khác biệt trong nhận thức dẫn tới các hành động có thể không phù hợp cho mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp như một tổng thể.

Một thực tế khác hiện nay đó là việc đào tạo trong doanh nghiệp mới chỉ tập trung cho các bộ phận trực tiếp tiếp cận với khách hàng như: tiếp thị, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, nói chung là những bộ phận ở tiền tuyến (front line). Trong khi đó việc đào tạo chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức cho các bộ phận ở hậu phương (back office) như bộ phận kiểm toán nội bộ, quản trị chất lượng hay quản trị rủi ro. Điều này dẫn tới sự lệch pha trong công tác phối hợp, kiểm tra và thực thi các kiến nghị hay đề xuất của back office đối với front office.

Học viện chuyên gia sẽ trợ giúp doanh nghiệp trong việc đào tạo cho nhân viên của mình nhằm năng cao năng lực làm việc, hiểu rõ vai trò, nắm bắt được các kỹ năng cần thiết và phối hợp hiệu quả trong công việc liên quan đến các lĩnh vực:

  • Kiểm toán nội bộ
  • Kiểm soát nội bộ,
  • Quản trị rủi ro và
  • Quản trị chất lượng

 

DSC_1910

 

Học viện chuyên gia cung cấp hai hình thức đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp, đó là đào tạo online và offline. Trong đó hình thức đào tạo online, doanh nghiệp sẽ nhận được website đào tạo với chương trình được xây dựng theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, bao gồm các bài giảng dưới dạng video, các tình huống và câu hỏi thực hành để mọi nhân viên của doanh nghiệp có thể truy cập để tự học mọi lúc mọi nơi. Với hình thức đào tạo offline sẽ là các buổi huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm bởi các chuyên gia của Học viện với doanh nghiệp.