Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đã đạt được chứng nhận ISO về quản trị chất lượng như ISO 9000, 14001, OHSAS…Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn tài sản và để lập báo cáo tài chính. Việc tồn tại song song nhiều hệ thống như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới những tốn kém về mặt tài chính cũng như có sự trùng lắp công việc nhất định ở một số chức năng của hệ thống quản trị và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Một nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp đó là làm sao tích hợp các hệ thống này lại mà vẫn đảm bảo yêu cầu về quản trị chất lượng và kiểm soát nội bộ?  

tichhop2

Học viện Chuyên gia sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu COSO và quản trị chất lượng theo ISO cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác, Học viện chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tích hợp cho doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn sau:

  • Hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO
  • Hệ thống quản lý theo ISO 9000, 14001, OHSAS, HACCP…

DSC_2067

Hãy liên hệ với Học viện chuyên gia để có được những tư vấn tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi chào đón và mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp để đưa đến giải pháp phù hợp nhất.