Mối quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng diễn ra sâu rộng, không chỉ ở tầm quốc gia với nhau mà còn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, thiết lập hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế càng trở nên cần thiết nhằm đạt được sự tin cậy của các đối tác cũng như phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn cần:

  • Xây dựng hệ thống quản lý đạt các tiêu chuẩn như ISO 9001, 14001, 27001, 31001…
  • Thiết lập hệ thống sản xuất tinh gọn nhằm nâng cao năng suất với các công cụ như 5S, thẻ điểm cân bằng BSC hay quản trị chất lượng toàn diện.
  • Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 hay quản lý chất thải nguy hại.

tu van HTQL tieuchuanqte-new

Tất cả các nhu cầu trên của doanh nghiệp sẽ được đáp ứng bởi đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Học viện Chuyên gia. Các chuyên gia của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị chất lượng, đã và đang thực hiện việc tư vấn, đánh giá ISO tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như những tập đoàn lớn của Việt Nam. Hãy liên hệ với Học viện Chuyên gia để nhận được những tư vấn tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn!