Đào tạo Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Level 2)

Khóa Đào tạo Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Level 2)

Mục đích:

Đây là khóa huấn luyện chuyên sâu hơn khóa Level 1, tập trung vào huấn luyện các kỹ năng đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp và quản lý công tác kiểm toán nội bộ. Khóa huấn luyện này phù hợp cho các bạn đang hoặc định hướng sẽ làm trưởng nhóm kiểm toán nội bộ tại đơn vị. Các kỹ năng kiểm toán và kỹ năng quản lý sẽ được tăng cường. Các giai đoạn trong quá trình kiểm toán từ khi bắt đầu đến cho đến theo dõi sau kiểm toán sẽ được chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi để các bạn trải nghiệm.

Nội dung:

  1. Kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng kinh doanh
  2. Kiểm tra và đánh giá bộ phận quản trị sản xuất (như nhà máy, phân xưởng)
  3. Kiểm tra và đánh giá bộ phận quản trị nhân sự
  4. Kiểm tra và đánh giá các bộ phận hỗ trợ (như hành chính kinh doanh, hành chính nghiệp vụ)
  5. Kiểm tra và đánh giá công tác quản trị tài chính – kế toán
  6. Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Thời lượng: 7 ngày (14 buổi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *