Đào tạo chuyên viên kiểm toán nội bộ (Level 1)

Khóa đào tạo Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Level 1)

Mục đích:

Đây là khóa huấn luyện cơ bản nhất, nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các bạn đang và sẽ làm công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị.

Nội dung:

  1. Chuẩn mực thực hành kiểm toán nội bộ quốc tế
  2. Pháp lý trong kinh doanh
  3. Quản trị tài chính doanh nghiệp
  4. Quản trị kế toán doanh nghiệp
  5. Quản trị kinh doanh
  6. Quản lý chất lượng (ISO)
  7. Kỹ năng và nghiệp vụ kiểm toán nội bộ
  8. Nghệ thuật giao tiếp và tác nghiệp trong kiểm toán nội bộ

Thời lượng: 7 ngày (14 buổi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *