[vcex_staff_grid columns=”3″ grid_style=”fit_columns” order=”ASC” orderby=”meta_value” posts_per_page=”30″ pagination=”false” masonry_layout_mode=”masonry” center_filter=”no” all_text=”All” thumb_link=”post” overlay_style=”none” img_width=”9999″ img_height=”9999″ title=”true” title_link=”post” position=”true” excerpt=”true” excerpt_length=”30″ custom_excerpt_trim=”true” read_more_text=”view post” social_links=”true” content_alignment=”center” include_categories=”staff-dao-tao” orderby_meta_key=”staff”]

Đào tạo Kỹ năng Quản trị doanh nghiệp 4.0

Cách mạng 4.0 đã ngày càng hình thành rõ nét, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp với sự tự động hóa cao độ. Ở đó lao động của con người được thay thế bằng các robot thông minh, và có sự kết nối sâu rộng giữa các khâu của quy trình sản xuất. Vai trò của con người từ chỗ trực tiếp lao động chuyển sang điều khiển và giám sát các robot. Sự thay đổi này đòi hỏi mỗi cá nhân cũng phải thích ứng nhằm đảm bảo có được những kỹ năng phù hợp với môi trường công nghệ 4.0. Học viện Chuyên gia cung cấp 3 khóa đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp 4.0 phù hợp với vị trí và chức năng của mỗi cá nhân trong đơn vị như sau:

  • Kỹ năng làm việc trong môi trường công nghệ 4.0
  • Kỹ năng quản lý
  • Kỹ năng lãnh đạo

Trong đó:

Khóa đào tạo Kỹ năng Làm việc trong môi trường công nghệ 4.0

Trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết nhằm đảo bảo thực thi trách nhiệm của mình trong môi trường công nghệ 4.0 của doanh nghiệp. Khóa học tập trung vào các vấn đề như: Yêu cầu của lĩnh vực sản xuất trong công nghệ 4.0, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức công việc.

Khóa đào tạo Kỹ năng quản lý

Trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết cho việc quản lý lực lượng lao động tiên tiến trong thời đại công nghệ 4.0. Khóa học tập trung vào các vấn đề như: Yêu cầu quản lý trong môi trường 4.0, Kỹ năng quản lý theo mục tiêu, Kỹ năng quản lý theo quá trình, Kỹ năng quản lý thông tin và Kỹ năng quản trị sự thay đổi.

Khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo

Lãnh đạo doanh nghiệp trong môi trường công nghệ 4.0 là một thách thức không nhỏ cho bất cứ cá nhân nào giữ vị trí cao trong doanh nghiệp. Bởi lẽ đầu tư cho công nghệ đòi hỏi vốn đầu tư lớn, sự đa dạng trong việc lựa chọn công nghệ, chính sách tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự vận hành dây chuyền công nghệ 4.0 cần thay đổi ra sao cho phù hợp, sự xung đột không chỉ giữa con người với nhau mà còn là giữa máy móc và con người cần được giải quyết như thế nào? Đây là những vấn đề mà người lãnh đạo trong doanh nghiệp sẽ đối mặt. Học viện Chuyên gia sẽ giúp người học tìm ra câu trả lời cho những thách thức trên thông qua Khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo. Khóa huấn luyện tập trung vào các vấn đề như: Thách thức của việc lãnh đạo trong thời đại 4.0, Kỹ năng giao việc, Kỹ năng quản lý xung đột, Kỹ năng động viên, Kỹ năng huấn luyện và Kỹ năng ra quyết định.

Đào tạo Quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Quan tri nguon luc DN

Quản trị nguồn lực doanh nghiệp là tổng hợp các chiến lược và chiến thuật nhằm khai thác các nguồn lực doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Với sự hình thành của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nguồn lực doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi so với trước đây, chẳng hạn: tỷ trọng công nghệ thiết bị ngày càng cao trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp; chi phí cho việc bảo trì, sửa chữa, thay thế ngày càng tăng trong tổng chi phí hoạt động; cách thức khai thác, tổ chức sản xuất đối với dây chuyền công nghệ cao cũng khác với công nghệ đơn giản trước đây; các yêu cầu về trình độ, huấn luyện, quản lý và đánh giá người lao động cũng thay đổi. Và một vấn đề quan trọng nữa đó là tìm ra chiến thuật hợp lý nhất nhằm giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa dây chuyền công nghệ hiện tại/cũ với dây chuyền công nghệ mới.

DSC_1929

 

Học viện Chuyên gia cung cấp Khóa đào tạo quản trị nguồn lực doanh nghiệp thông qua sự chia sẻ kiến thức, và kinh nghiệm của những chuyên gia đang trực tiếp sử dụng nguồn lực ở những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với dây chuyền công nghệ hiện đại. Khóa huấn luyện tập trung vào 3 nguồn lực chính của Doanh nghiệp là:

  • Quản trị nguồn nhân lực
  • Quản trị tài chính
  • Quản trị công nghệ – thiết bị

DSC_1910

Thực tế các doanh nghiệp phải phải mất từ 6 tháng đến 1 năm để đào tạo lại cho một nhân viên được tuyển dụng hoặc giữa các nhân viên, đặc biệt nhân viên ở những phòng ban khác nhau thì cách hiểu về vai trò, cơ chế phối hợp và quan hệ tác nghiệp giữa kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ hay quản trị chất lượng sẽ không giống như những gì ban lãnh đạo kỳ vọng. Sự khác biệt trong nhận thức dẫn tới các hành động có thể không phù hợp cho mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp như một tổng thể.

Một thực tế khác hiện nay đó là việc đào tạo trong doanh nghiệp mới chỉ tập trung cho các bộ phận trực tiếp tiếp cận với khách hàng như: tiếp thị, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, nói chung là những bộ phận ở tiền tuyến (front line). Trong khi đó việc đào tạo chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức cho các bộ phận ở hậu phương (back office) như bộ phận kiểm toán nội bộ, quản trị chất lượng hay quản trị rủi ro. Điều này dẫn tới sự lệch pha trong công tác phối hợp, kiểm tra và thực thi các kiến nghị hay đề xuất của back office đối với front office.

Học viện chuyên gia sẽ trợ giúp doanh nghiệp trong việc đào tạo cho nhân viên của mình nhằm năng cao năng lực làm việc, hiểu rõ vai trò, nắm bắt được các kỹ năng cần thiết và phối hợp hiệu quả trong công việc liên quan đến các lĩnh vực:

  • Kiểm toán nội bộ
  • Kiểm soát nội bộ,
  • Quản trị rủi ro và
  • Quản trị chất lượng

Học viện chuyên gia cung cấp hai hình thức đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp, đó là đào tạo online và offline. Trong đó hình thức đào tạo online, doanh nghiệp sẽ nhận được website đào tạo với chương trình được xây dựng theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, bao gồm các bài giảng dưới dạng video, các tình huống và câu hỏi thực hành để mọi nhân viên của doanh nghiệp có thể truy cập để tự học mọi lúc mọi nơi. Với hình thức đào tạo offline sẽ là các buổi huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm bởi các chuyên gia của Học viện với doanh nghiệp.

[vcex_staff_grid columns=”3″ grid_style=”fit_columns” include_categories=”staffdaotao” order=”DESC” orderby=”date” posts_per_page=”12″ pagination=”false” masonry_layout_mode=”masonry” center_filter=”no” all_text=”All” thumb_link=”post” overlay_style=”none” img_width=”9999″ img_height=”9999″ title=”true” title_link=”post” position=”false” excerpt=”true” excerpt_length=”30″ custom_excerpt_trim=”true” read_more_text=”view post” social_links=”true” filter=”true”]