Hiệp định TPP tăng cường chống tham nhũng

Hiệp định TPP (Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương) dành một Chương để quy định về sự minh bạch và công tác chống tham nhũng. Theo đó:

  • Các nước thành viên phải tăng cường quản trị và giải quyết tốt các tác động tiêu cực của việc hối lộ và tham nhũng có thể gây hại cho nền kinh tế;
  • Pháp luật của các nước thành viên phải bảo đảm công khai, rõ ràng đối với những vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư của các nước;
  • Các nước thành viên của Hiệp định TPP phải thực thi hiệu quả các luật và các quy định về chống tham nhũng;
  • Thực hiện các bước để ngăn chặn việc tặng quà cho cán bộ, công chức;
  • Khuyến khích việc báo cáo các hành vi tham nhũng và quy định các biện pháp kỷ luật hoặc các biện pháp khác đối với công chức tham gia vào các hành vi tham nhũng…

(Nguồn Thư viện Pháp Luật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *