Hội nghị Nghề kiểm toán nội bộ

Ngày 26/5/2019 Hội nghị Nghề kiểm toán nội bộ đã được tổ chức bởi Học viện Chuyên gia. Tham gia Hội nghị có hơn 30 khách mời là những người đã và đang làm công tác kiểm toán nội bộ, và thành viên Ban kiểm soát của các tập đoàn và công ty như: Bamboo Capital, THACO, Cotecons, Unicons, Công ty xuất khẩu nông sản DK, công ty Việt Đại Thành….Các diễn giả đã trao đổi về những nội dung chính của Nghị định 05/2019 về kiểm toán nội bộ, sự phát triển của lĩnh vực kiểm toán nội bộ trong khu vực như Malaysia, Ấn Độ cũng như trên thế giới. Xu hướng sắp tới và các bước chuẩn bị cần thiết để tận dụng tốt nhất lợi thế mà kiểm toán nội bộ mang lại cho doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *