Tổng quan về Dịch vụ Kiểm toán Nội Bộ của Học viện Chuyên gia

Công tác kiểm toán nội bộ không phải lúc nào cũng do người trong nội bộ của doanh nghiệp giải quyết. Hãy tưởng tượng doanh nghiệp của bạn ở vào một trong những tình huống sau đây:

  • Doanh nghiệp của bạn chưa thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng tình hình mới đòi hỏi phải thực hiện việc kiểm toán nội bộ như do yêu cầu của Luật kế toán sửa đổi hay yêu cầu của các cổ đông hoặc hội đồng quản trị;
  • Doanh nghiệp của bạn đã có bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng quy mô hoạt động tăng trưởng quá nhanh khiến bộ phận này không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu kiểm toán;
  • Doanh nghiệp của bạn đã có bộ phận kiểm toán nội bộ và bạn cần huấn luyện, phát triển năng lực của các kiểm toán viên cho kế hoạch mở rộng sắp tới.
  • Doanh nghiệp của bạn muốn được tầm soát rủi ro một cách toàn diện bởi các chuyên gia với ý kiến kiểm toán và tư vấn khách quan cho hoạt động của mình.

DSC_2234-crop

Học viện chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, và kiểm toán báo cáo (bao gồm báo cáo quản trị và báo cáo tài chính). Chúng tôi tin tưởng dịch vụ này sẽ mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và hiệu quả về mặt chi phí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

Học viện Chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm toán hoạt động cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Nói một cách ngắn gọn, kiểm toán hoạt động là việc đánh giá kết quả hoạt động và xem xét tính hữu hiệu và hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp. Các hoạt động này có thể kể đến như: hoạt động bán hàng, hoạt động mua hàng, hoạt động quản lý nhân sự, tài chính, tồn trữ hay các chương trình cải tiến năng suất, chương trình tiếp thị…Kết quả của kiểm toán hoạt động sẽ là những đề xuất cho doanh nghiệp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động.

DSC_1751-crop-80jpg

Đi sâu hơn vào lĩnh vực kiểm toán hoạt động, có thể chia hoạt động này ra thành 3 loại đó là:

  • Kiểm toán quản lý
  • Kiểm toán kết quả
  • Kiểm toán chất lượng

Trọng tâm của kiểm toán trong mỗi loại tuy có khác nhau nhưng quy trình thực hiện và việc phải sử dụng kiến thức chuyên gia là điều bắt buộc. Do sự đa dạng trong các hoạt động của doanh nghiệp, sự phong phú về tiêu chuẩn/chuẩn mực sử dụng nên kiểm toán hoạt động là lĩnh vực khó nhất, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn của người đi kiểm toán. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động kiểm toán đem lại giá trị gia tăng lớn nhất cho doanh nghiệp (khi so với kiểm toán tuân thủ hay kiểm toán báo cáo).

DSC_2188

Với kinh nghiệm và phương pháp của mình, Học viện Chuyên gia tin tưởng sẽ đem lại giá trị tăng thêm cho doanh nghiệp bằng các kiến nghị hữu ích nhất và phù hợp nhất với điều kiện cụ thể của từng đơn vị thông qua dịch vụ kiểm toán hoạt động.

Học viện Chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm toán tuân thủ cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Có thể nói, tuân thủ (pháp luật và quy chế nội bộ) là điều kiện cần cho bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp từ khâu mua hàng, bán hàng, trả lương, quản lý tài sản cố định, ký kết hợp đồng…vv. Yêu cầu tuân thủ có vai trò quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp theo thời gian. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tuân thủ thường không được đảm bảo thậm chí có những vi phạm nghiêm trọng mà doanh nghiệp không nhận ra. Có nhiều nguyên nhân cho thực trạng này như: cấp lãnh đạo không đủ thời gian cho việc kiểm tra giám sát tuân thủ trong đơn vị; ý thức tuân thủ của nhân viên có xu hướng giảm dần nếu không thường xuyên được nhắc nhở; sự thay đổi nhanh chóng của các quy định pháp luật dẫn đến nhân viên không cập nhật kịp thời để thực hiện hoặc cách thức tổ chức công việc chưa hợp lý dẫn đến chi phí tuân thủ cao nên doanh nghiệp không sẵn sàng thực hiện dù muốn tuân thủ…

DSC_2175

Hiểu được thực tế đó của doanh nghiệp, Học viện Chuyên gia muốn hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này một cách hiệu quả nhất thông qua dịch vụ kiểm toán tuân thủ cho các doanh nghiệp. Việc tuân thủ tập trung vào 2 nội dung chủ yếu là:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật: như tuân thủ Luật doanh doanh nghiệp, Luật cạnh tranh, Luật lao động, Luật thương mại, Luật thuế, Luật kế toán và các nghị định hướng dẫn. Đội ngũ chuyên gia của Học viện là các kiểm toán viên và luật sư, có nhiều năm kinh nghiệm, đã đảm nhiệm vai trò pháp chế cho các doanh nghiệp sẽ rà soát việc tuân thủ này cho doanh nghiệp nhằm chỉ ra các điểm cần khắc phục.
  • Tuân thủ quy chế và các quy định nội bộ: quy mô doanh nghiệp càng lớn, các công ty con và công ty liên kết càng nhiều thì việc tuân thủ quy chế và các quy định nội bộ càng có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, quy chế và quy định là do cấp trên (cấp lãnh đạo) ban hành, còn giám sát việc tuân thủ của cấp dưới thì không phải lúc nào cũng được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan và kịp thời. Với dịch vụ kiểm toán tuân thủ, Học viện Chuyên gia sẽ thực hiện rà soát việc tuân thủ quy định nội bộ một cách khách quan và hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức của lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

DSC_2056

Chúng tôi tin tưởng, dịch vụ kiểm toán tuân thủ sẽ giúp doanh nghiệp “nhẹ đầu” hơn cho mối bận tâm này để tập trung nhiều hơn cho khách hàng, phát triển thị trường và sản phẩm nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.

Học viện Chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Trong hoạt động của doanh nghiệp, các báo (tài chính và quản trị) cung cấp những thông tin cần thiết cho cấp lãnh đạo ra quyết định. Tính đáng tin cậy của thông tin trên các báo cáo là yếu tố căn bản và là yêu cầu không thể thỏa hiệp nhằm phục vụ cho việc ra quyết định. Tuy nhiên, làm sao để đảm bảo tính đáng tin cậy này của các báo cáo? Câu trả lời dễ nhất đó là mời kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên câu trả lời này là chưa đủ. Bạn hãy xem bảng so sánh dưới đây để thấy được khoảng cách giữa nhu cầu thông tin của lãnh đạo doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của kiểm toán viên độc lập:

Nội dung BCTC được kiểm toán bởi kiểm toán viên độc lập Nhu cầu thông tin trên báo cáo của lãnh đạo doanh nghiệp
Tần suất kiểm toán 1 lần/năm Thường xuyên liên tục
Phạm vi kiểm toán Chỉ các khoản mục trên BCTC Mọi tài sản, công nợ, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp
Mục tiêu kiểm toán Đánh giá tính trung thực, hợp lý của BCTC Mục tiêu đa dạng phù hợp với các nhu cầu khác nhau như: nộp cho cơ quan nhà nước; định giá doanh nghiệp; quyết định đầu tư; điều chỉnh giá bán; cắt giảm/mở rộng hoạt động/bộ phận…
Trách nhiệm tư vấn Không có trách nhiệm tư vấn Cần được tư vấn với các giải pháp cụ thể

Như vậy có thể thấy, kiểm toán viên độc lập chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ cho nhu cầu thông tin đáng tin cậy của lãnh đạo doanh nghiệp. Kiểm toán viên độc lập chỉ giới hạn phạm vi ở báo cáo tài chính của đơn vị, trong khi đó báo cáo quản trị mới chứa đựng nhiều thông tin hữu ích hơn và cần được cung cấp thường xuyên, liên tục hơn.

Thấu hiểu nhu cầu thực này của doanh nghiệp, Học viện chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo cho các doanh nghiệp, trong đó chú trọng vào kiểm toán báo cáo quản trị nhằm đảm bảo thông tin trên đó là đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu đa dạng của cấp lãnh đạo doanh nghiệp.

DSC_2122

Chúng tôi tin tưởng rằng phía sau mỗi con số trên báo cáo là một câu chuyện và chúng cần được “giải mã” cũng như xâu chuỗi lại với nhau để cho thấy một bức tranh toàn cảnh. Giá trị gia tăng mà Học viện Chuyên gia mang lại cho doanh nghiệp không chỉ là đảm bảo tính đáng tin cậy của thông tin trên báo cáo mà còn là những gợi ý, tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp.