Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng

Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng

Thống đốc ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho các tổ chức tín dụng trong Quyết định 37/2006/QĐ-NHNN. Download tại đây: Quy chế KTNB cho ngân hàng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng”