Quy chế kiểm toán nội bộ theo QĐ 832

Quy chế kiểm toán nội bộ theo QĐ 832

Quy chế Kiểm toán nội bộ áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, do Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định 832 năm 1997. Download tại đây: Quy chế KTNB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy chế kiểm toán nội bộ theo QĐ 832”