Sách kiểm toán hoạt động

Sách kiểm toán hoạt động

Sách được biên soạn dựa trên cơ sở các tài liệu đã được xuất bản, chuẩn mực của các tổ chức nghề nghiệp hay chính phủ, cũng như tham chiếu kinh nghiệm thực tế. Quan điểm chủ đạo của các tác giả là trình bày ngắn gọn và nhấn mạnh tính thực tiễn của vấn đề đi kèm với nhiều thí dụ minh họa cụ thể.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm mua sách tại các cơ sở của Trường Đại học kinh tế TP.HCM (UEH) hoặc các nhà sách kinh tế trên toàn quốc.

Product Description

Kiểm toán hoạt động là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động kiểm toán, xét trong cả góc độ đóng góp cho các tổ chức cũng như cho quốc gia. Trong một tổ chức, kiểm toán hoạt động giúp người quản lý đánh giá các hoạt động hay bộ phận và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao tính kinh tế, hiệu quả và hữu hiệu của chúng. Trong một đất nước, kiểm toán hoạt động, được thực hiện thông qua cơ quan kiểm toán nhà nước, giúp đánh giá các chương trình, dự án hoặc hoạt động của chính phủ, các bộ, ngành… từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình hay điều chỉnh chính sách của quốc gia.

Chính vì thế, tại các nước phát triển, kiểm toán hoạt động phát triển mạnh mẽ tại các tổ chức thông qua kiểm toán nội bộ, đồng thời hình thành một nội dung quan trọng trong công việc của cơ quan kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều công ty kiểm toán cũng cung cấp dịch vụ kiểm toán hoạt động cho các doanh nghiệp và các tổ chức không vì lợi nhuận khi các đơn vị này không có điều kiện tự làm, hoặc muốn sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp bên ngoài.

Mặc dù có những nét tương đồng nhất định với kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động có những khác biệt đáng kể về cách tiếp cận. Sự am hiểu về đặc thù hoạt động của đối tượng kiểm toán, khả năng phân tích lợi ích – chi phí, sự đồng thuận nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho tổ chức… là những nét riêng trong phương pháp và quy trình của kiểm toán hoạt động.

Cấu trúc của sách gồm bảy chương:

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán hoạt động.

Chương 2: Lập kế hoạch kiểm toán.

Chương 3: Thực hiện kiểm toán.

Chương 4: Xử lý các phát hiện kiểm toán.

Chương 5: Báo cáo kết quả kiểm toán.

Chương 6: Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ.

Chương 7: Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nhà nước.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sách kiểm toán hoạt động”