Sách kiểm soát nội bộ

Sách kiểm soát nội bộ

Sách trình bày những nội dung nền tảng nhất của một hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO như: khái niệm kiểm soát nội bộ, mục tiêu của kiểm soát nội bộ, các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngoài ra các tác giả cũng dành ra 5 chương để trình bày về kiểm soát nội bộ trong các chu trình phổ biến ở đơn vị như kiểm soát trong chu trình mua hàng, bán hàng, tiền lương, tài sản cố định..vv.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm mua sách tại các cơ sở của Trường Đại học kinh tế TP.HCM (UEH) hoặc các nhà sách kinh tế trên toàn quốc.

Product Description

Nội dung của sách bao gồm các chương:

Chương I – Tổng quan về kiểm soát nội bộ

Chương II – Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

Chương III – Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO

Chương IV – Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền

Chương V – Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền

Chương VI – Kiểm soát chu trình tiền lương

Chương VII – Kiểm soát tiền

Chương VIII – Kiểm soát tài sản cố định hữu hình

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sách kiểm soát nội bộ”