Tư vấn theo Yêu cầu của Doanh nghiệp

Ngoài các dịch vụ đào tạo và tư vấn đã nêu, nếu doanh nghiệp có những nhu cầu khác cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ với Học viện chuyên gia.

DSC_1755-crop

Các dịch vụ khác mà chúng tôi có thể cung cấp bao gồm: đánh giá nội bộ, thẩm định giá trị doanh nghiệp, tầm soát rủi ro trong hệ thống quản lý…vv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *