Tư vấn thiết lập hệ thống quản trị nguồn lực DN (ERM)

Quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERM (Enterprise Resource Management) là tổng hợp các nguyên tắc và phương pháp nhằm khai thác nguồn lực doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất. Khi quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, nhà quản lý có thể quản trị các nguồn lực này một cách dễ dàng theo bất cứ phương pháp nào sao cho thuận tiện nhất. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển, nguồn lực của doanh nghiệp không chỉ lớn hơn về giá trị mà còn đa dạng về chủng loại, phương pháp khai thác cũng như số người tham gia quản trị nguồn lực cũng tăng lên đáng kể. Lúc này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống quản trị nguồn lực thống nhất nhằm đảm bảo các cá nhân liên quan hiểu rõ mục tiêu, thực thi trách nhiệm của mình, và báo cáo kịp thời các kết quả quản trị cho cấp lãnh đạo. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp bao gồm cả hệ thống thủ công và hệ thống tin học được tích hợp chặt chẽ với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác quản trị của doanh nghiệp.

Quan tri nguon luc DN-ERM

Học viện Chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn thiết lập Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERM) cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Chúng tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và năng lực của các chuyên gia là những người đang tham gia quản trị nguồn lực cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp có được những tư vấn thiết thực nhất nhằm đáp ứng mục tiêu khai thác nguồn lực doanh nghiệp ở mức cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *